Köpinformation/Returer/Byten

Betalningsalternativ:

Kortbetalning: Avgift 0kr
Välj kortbetalning och följ anvisningarna.

Handla på faktura: Avgift 0kr

Välj faktura och följ anvisningarna

 

Varorna skickas direkt efter betalningen och ingen extra avgift tas ut!

 

Ej uthämtade paket debiteras med 450kr

 

Returer/Byten

Om du vill byta eller returnera din vara, så skall du skicka tillbaka den som BREV.

Glöm inte att skicka med en lapp med din önskan vad du vill byta till ( Om du vill byta storlek eller modell) ditt för och efternamn samt order nr.

Om det är en retur, så kommer vi att återbetala/kreditera fakturan så fort vi har mottagit din försändelse.

Skriv ditt för, efternamn samt ditt ordernr på en lapp och lägg den i försändelsen

Skicka till:

Fightershop.se

Bälinge Oppeby Fagerhult 1

611 99 TYSTBERGA

 

Köpvillkor:

I priserna ingår moms med 25%, eller 12% för kosttillskott
Är du under 18 år så måste du ha målsmans tillstånd för få att beställa hos oss.
Alla varor förblir Fightershop.se egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.
Fightershop.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Ej uthämtad vara

För alla paket som inte hämtas ut debiteras kunden en avgift på 450 kr.

Avgiften motsvarar de faktiska kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hantering.

Om du ångrat dig när paketet har skickats från oss måste du hämta ut paketet på ditt utlämningsställe och skicka tillbaka det till oss.

Om paketet inte hämtas ut blir det automatiskt registrerat som ej uthämtat och debiteras därefter.

Att returnera paketet är billigare än att inte hämta ut det.
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid retur av varor betalar du själv returfraktkostnaden.

 

Om det rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expedierat fel vara återbetalar vi dig returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan.

Även den ursprungliga fraktkostnaden om den reklamerade varan var den enda produkten du hade beställt och vi ej haft möjlighet att ersätta den felaktiga eller skadade varan.

Fightershop.se står för transportrisken för dina beställningar ut till dig, och du som kund är ansvarig för försändelser tillbaka till oss.

Normalt ligger leveranstiden på 1-5 arbetsdagar.

Skulle din order inte kunna skickas i tid tex på grund av fel, kontaktar vi dig och du har då rätt att häva ditt köp.

 

Transportskador

Är paketet och/eller innehållet skadat när du får det, anmäl det genast på platsen.

 

Leveranssäkerhet Fightershop.se skickar alltid en orderbekräftelse till mailen du angivit innan vi skickar varorna till dig.

Våra försändelser skickas med DHL.

Moms & Skatt:
Priserna är angivna inklusive moms och igen extra avgift tas ut av Fightershop.se när köpet är genomfört.
Ångerrätt:
Ingen affär är avslutad förrän du fått, provat och godkänt dina varor.

Därför har du två veckors ångerfrist på allt utom underkläder, parfymer och kosttillskott som har bruten förpackning / plasten borttagen / våran plombering borttagen.

Som kund har du rätt att häva köpet, utan kostnad, om du inte godkänner en ny föreslagen leveranstid vid eventuell försening.

 

14 dagars ångerfrist Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
Är du inte nöjd med något du beställt har du 14 dagars ångerfrist efter det att du mottagit varan.

Du har rätt som kund att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar.
Du har alltid rätt att häva ditt köp om varan är slut.

Ångerfristen gäller på allt utom underkläder, parfymer och kosttillskott som har bruten förpackning / plasten borttagen / våran plombering borttagen.
Givetvis gäller inte ångerrätten om varan varit använd.

Som kund är du skyldig att kontrollera din leverans.

 

Varan måste skickas tillbaka i väsentligen oförändrat skick.

Du står för transportrisken.

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi, inom 30 dagar, tillbaka det belopp du betalat, samt avgifter om hela ordern är returnerad.

OBS! Normalt tar det ca 2 veckor från att du skickat din retur till oss innan du erhåller eventuell återbetalning.

I undantagsfall kan det ta upp till 30 dagar vid återbetalning vilket är max-tiden enligt lag.

Du har full retur och bytesrätt inom 14 dagar från att du mottagit varan, förutsatt att du inte använt varan och att den returneras i oskadat skick.

Du får alltså givetvis prova din vara för att se att den passar dig!

Retur- och bytesrätten gäller inte underkläder.

Vid retur av varor betalar du själv returfraktkostnaden.

Varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.
Om det däremot rör sig om en reklamation på grund av skadad vara eller att vi expediterat fel vara återbetalar vi dig returfrakten samtidigt som vi återbetalar det du lagt ut för varan om inte varan finns kvar i lager.

OBS! Har vi inte möjlighet att skicka ny vara för en reklamation och du inte beställt fler produkter i ordern får du även tillbaka den ursprungliga frakten.

Alla varor som skickas tillbaka, måste vara packade i påse eller kartong. Om du returnerar skor i kartong, lägg original kartongen i ett paket eller påse.

Skicka ej tillbaka genom att sätta en adresslapp direkt på original kartongen/förpackningen.

Den blir förstörd och då kommer vi inte att återbetala fullt belopp för varan.

 

Vid byte, retur eller reklamation går vi efter Konsumentverkets regler för e-handel (se konsumentköplagen).
I samband med din registrering och beställning godkänner du enligt lag att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagande gentemot dig.

Fightershop.se skyddar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss.
Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få uppgifterna rättade eller raderade.
Betalning- och personuppgifter sker genom säkra sidor på nätet.

Observera att du måste ha målsmans tillstånd för att handla hos oss om du är under 18 år!

Sortimentsförändringar:
Fightershop.se reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet.

Fightershop.se reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida.

Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.
Fightershop.se förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella pris fel.

Tillämplighet
Dessa köp villkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma.

För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag – Köp lagen.

Köp lagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Alla beställningar sker via Internet. Vi tar ej emot beställningar på något annat sätt än via vårt shoppingsystem på vår hemsida.

Vi accepterar alltså ej beställningar via ordinarie mail, fax eller annat medium såvida ej annat avtalats.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres.

Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser
Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats.

Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt.

Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leveranstider
Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering.

Vi reserverar sig för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat.

Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma.

Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order.

I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köp villkor innan effektuering av order sker.

Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.

Leveranser
Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller.

Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet.

Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres.

Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.

Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats.

Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig.

Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen.

Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller programmerat denna vara själva.

En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.

För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver.

Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst.

Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer.

I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis in kompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp.

I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt.

I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara, när det gäller skyddsutrustning, boxningshandskar, MMA handskar, dräkter varor som utsätts hårdare och har en lägre reklamationsrätt vilket är 1 år.

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts.

Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället, detta gäller ej förslitningsskador.

Returer
Vi förbehåller oss rätten att laga eller ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Dataförlust
Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning, samt alltid tillse att vital information på hårddisk eller annat lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, sparas på lämpligt medium.

Support
För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster.

All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

Ej uthämtat paket

Om kunden ej hämtat ut paket så kommer vi att debitera kunden med 450 kr för utebliven frakt och arbetskostnad. Faktura skickas till kund med 10 dagars betalning, vid ej betald faktura lämnas ärendet till inkasso.

Säker betalning på nätet

Betala på nätet med Payson och sköt alla dina transaktioner på ett säkert och smidigt sätt via ditt konto.

Du behöver aldrig lämna ut känsliga uppgifter till någon, och kan välja att snabbt betala till en e-postadress eller ta emot betalningar för din egen försäljning på internetauktion eller annons.